неделя, 5 декември 2010 г.

Библиотека

Библиотеката на читалище „Бъднина” разполага с многообразна жанрова литература. Тя обслужва всички желаещи да четат, от комплексите на ж.к. ”Младост 1а; „Младост 2“; „Младост 3“ и „Младост 4“.
Започнала с 4000 тома книги, към настоящия момент тя притежава 20 000 тома художествена и справочна литература от всички отрасли на знанието.
Стараем се да изградим актуализиран книжен фонд. Много хора търсят книги, свързани с психологията на поведението, как да успеем в живота, за проблемите на подрастващите и много други подобни книги. За сега задоволяваме доста голям читателски интерес, с литературата която притежаваме.
Настоятелството на читалището счита, че попълването на фонда на библиотеката с нови книги ще спомогне за запазване на постигнатото, както и да отговори на новите изисквания, които се поставят пред библиотеката.
Книгите, които постъпват, са от дарения на живущи в нашия район, закупени от собствени средства и закупени по проекти към Министерство на културата.
Обогатяваме книжния фонд, за да привлечем повече читатели – ученици, студенти, работещи и пенсионери. Целта ни е да задоволим техните читателски потребности и те да останат доволни от предлагането и обслужването в нашата библиотека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар